Hlavný organizátor

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

Spoluorganizátori
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Ďakujeme za priestory a technickú podporu.


Mediálni partneri

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie