Partneri

Hlavný organizátor


Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

Spoluorganizátori

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Ďakujeme za priestory a technickú podporu.

Mediálni partneri

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie