OSS Víkend sa pripája k celoeurópskej akcii Linux Presentation Day, určenej neskúseným záujemcom o operačný systém GNU/Linux. Počas OSS Víkendu bude programátorský workshop, ktorým sa pripájame k celoeurópskej akcii EU Code Week 2020 a zaznejú prednášky z oblasti bezpečnosti, ktorými sa pripájame k Európskemu mesiacu kybernetickej bezpečnosti.

Program e-konferencie

Autor Názov Popis
Martin Šechný Úvod Úvodná informácia
 
Otvorené dáta
Martin Šechný Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2020 Analýza pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, DOI: 10.5281/zenodo.3921999 (PDF)
 
Programovanie
Miroslav Biňas Čo všetko som sa vďaka Arduinu naučil zle (v2020) webinár Jitsi Meet
 
Otvorené vzdelávanie
Lucia Lacika Otvorené vzdelávacie zdroje z pohľadu záväzkov vlády SR sobota 17.10.2020 14:00 webinár Google Meet + prezentácia
Martin Šechný Východiská stratégie vzdelávania pre potreby IT odvetvia v regióne Košického samosprávneho kraja Prezentácia z konferencie Didinfo 2020 + krátky článok.
Projekt LearnIT.ke.


© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie