Open Scraper Október 2017

4.-31.10. 2017

Scrapre sú malé programy, ktoré údaje z rôznych verejne dostupných zdrojov transformujú do štruktúrovanej formy, čím ich sprístupnia na ďalšie použitie.
Používame platformu morph.io, ktorá podporuje jazyky: Perl, Python, Ruby, PHP, a Node.js.

Zadania: Etherpad. Dole je všeobecné Howto.

V prípade otázok a nejasností sa môžete spýtať na kanáli #soit.sk na irc.freenode.net, alebo e-mailom scrapers (na) soit.sk . E-mail je asi istejší, na IRC nie sme všetci.

Predchádzajúce ročníky:
- 2011
- 2014
- 2015

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie