OSS víkend Košice – LPI testovanie


LPI CE ponúka papierové testovanie v sobotu 20.10.2018 a v nedeľu 21.10.2018 v Košiciach, počas OSS víkendu.

Okrem papierového testovania, LPI CE bude mať prezentáciu a informačný stánok. Navštívte nás, radi poradíme a zodpovieme každú otázku. LPI certifikácia je platformovo nezávislá, nepreferuje žiadnu distribúciu, odlišnosti medzi RPM a DEB distribúciami sú vyvážené.


Dátum a čas testovania: 1. termín sobota 20.10.2018 ?
2. termín nedeľa 21.10.2018 ?
Miesto: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice Jesenná 5, Košice
Cena: Linux Essentials 60 € (v hotovosti na mieste, bude vystavený doklad o zaplatení)
exams: 101, 102, 201, 202, 300, 303, 304 90 €
Registrácia: registrácia LPI ID https://cs.lpi.org/caf/Xamman/register
registrácia na vybraný test https://lpievent.lpice.eu

Pred testovaním je nutné sa registrovať na daný termín a daný test. Pri testovaní sa treba preukázať nejakým dokladom totožnosti s fotografiou. Všetky testy sú v anglickom jazyku, obvykle 60 otázok za 90 minút, otázky s výberom odpovede alebo dolnením slova, s váženým bodovaním, s obvyklým požadovaným minimom 500 bodov z možných 200 až 800. Aktuálne verzie testov (rok 2018): Linux Essentials v. 1.5, LPIC-1 v. 4.0.1, LPIC-2 v. 4.5.0, 300 v. 1.0.0, 303 v. 2.0.0, 304 v. 2.0.0. Testované témy: http://www.lpice.eu/lpi-certification-contents.html, https://wiki.lpi.org. Odporúčaná literatúra: https://www.lpice.eu/cz/zkousky/studijni-literatura-a-ostatni-materialy-lpi/. Vyhodnotenie testu bude zaslané elektronickou poštou do 4 týždňov. Ak budú splnené podmienky na získanie certifikátu, certifikát bude zaslaný papierovou poštou. Na získanie certifikátu LPIC-1 sú potrebné 2 testy (101 a 102). Na získanie certifikátu LPIC-2 sú potrebné 2 testy (201 a 202) a platný certifikát LPIC-1 (nie starší ako 5 rokov). Na získanie certifikátu LPIC-3 je potrebný 1 test zo zvolenej špecializácie (300 alebo 303 alebo 304) a platný certifikát LPIC-2 (nie starší ako 5 rokov). Absolvovaný test je platný 5 rokov, testy sa môžu vykonať v ľubovoľnom poradí. Certifikát je platný 5 rokov. Ďalšie informácie: https://www.lpice.eu/cz/zkousky/zkousky-vpapirove-podobe/, prezentácia, video. Užitočný môže byť slovenský učebný text v PDF: Operačné systémy (GNU/Linux)