Linux Presentation Day

Linux Presentation Day Slovakia

príď na OSS víkend Košice 16.10.2020 – 18.10.2020,
spoznaj a vyskúšaj Linux


Linux Presentation Day (LPD) je nekomerčná medzinárodná aktivita, ktorá ponúka širokej verejnosti možnosť pozrieť sa na operačný sysém GNU/Linux s nainštalovanými aplikáciami v každodenných situáciách a možnosť vyskúšať ho, opýtať sa rôzne otázky. LPD sa koná na jar a na jeseň a je organizovaná občianskymi združeniami, školami, IT firmami. LPD sa zameriava na bežných používateľov, neznalých Linuxu, alebo na takých, čo sa chcú dozvedieť o Linuxe viac. Vedľajším efektom LPD je zoznámenie sa nových ľudí s linuxovou komunitou vo svojom okolí.

GNU/Linux je slobodný operačný systém (otvorený a bezplatný), spolu s veľkou ponukou aplikácií. Preto je plnohodnotným riešením pre každého.

Ciele aktivity: príťažlivé, rôznorodé, pravidelné prezentácie Linuxu; sprístupnenie linuxovej komunity širokej verejnosti.

Spôsob vykonania aktivity: viaceré malé lokálne aktivity; jednoduchý program; málo námahy vďaka kolektívnej spolupráci; jednotná komunikácia s médiami.