OSS Víkend Bratislava

Pravidelné stretnutie priaznivcov otvorených technológií. Dva dni prednášok a workshopov. Otvorené technológie, slobodný software, hardware, maker comunity a open government.

17.–18. júna 2017, Pavilón fyziky FMFI UK

Hľadáme prednášajúcich

Chcete prispieť svojou prednáškou, či workshopom? Prihláste svoj príspevok do 11.5.2016.

Vstup voľný

Na konferencii je vítaný každý. Vstup je voľný a nie je nutná registrácia.

O konferencii

OSS Víkend je najväčším stretnutím vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku. Jej zameraním je použitie otvorených technológií vo všetých oblastiach: vývoji softvéru, stavbe hardvéru a robotike, vede, vzdelávaní, štátnej správe, štandardoch a spracovaní údajov.

Konferenciu pravidelne organizuje Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT).

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie