Prihlasovanie prednášok

Všetky prednášky a workshopy z oblasti otvorených technológií sú vítané. Hľadáme najmä:

Prihlásené prednášky: abstrakty

Návrhy na prednášky posielajte do 6.10.2019 na adresu ossvikend {kysla-rybicka} soit.sk, uveďte:

Nepovinne:

O SOIT

SOIT je združenie dobrovoľníkov, vývojárov a užívateľov otvorených technológií, pedagógov, výskumníkov, či špecialistov na informačnú bezpečnosť. Sme presvedčení, že otvorenosť v technológiach pomáha zlepšovať kvalitu vzdelávania, napomáha technologickému pokroku a je predpokladom k dobre fungujúcej občianskej spoločnosti.

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie