Partneri

Organizátori

SOIT
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Ďakujeme za priestory a technickú podporu.

Sponzori

Mediálni partneri

PC Revue Linux Professional Institite Central Europe Linux Presentation Day
Linux Events Codeweek.eu European Cyber Security MonthLinuxOS.sk ROOT.CZ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
AMAVET 962

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie