Hlavný organizátor

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

Spoluorganizátori

Vedeniu FMFI UK ďakujeme
za priestory a technickú podporu.

LinuxDays Praha


Partneri


Mediálni partneri

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie