Ďakujeme


Študentom a vedeniu FMFI UK ďakujeme za priestory a technickú podporu.

Hlavný mediálny partner:

PROMOSPRAVY.sk

Mediálny partner:

PCREVUE.sk

Za streamovanie a nahrávanie videí ďakujeme:

Ynet.sk

Za plagáty k podujatiu ďakujeme slečne z marketingu zo spoločnosti:

Evolveum.com

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie