OSS Víkend

10. a 11. októbra 2015, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Sobota
09:00 príchod, otvorenie
10:00 Martin Šechný: Otvorenosť, sloboda, bezpečnosť - technický a filozofický pohľad (50 min.)
Abstrakt.Prečo je lepšia otvorenosť pred uzavretosťou? Ako si nastaviť svoje hodnoty a mantinely v dnešnom svete IT technológií? Ktoré technické riešenia používať a ktoré považovať za hrozbu? Samozrejme, toto je pohľad len jedného človeka a ostatní majú právo na iný názor. Názory a hodnoty každého z nás sú podľa práva chránené pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe, pred zasahovaním do súkromného života. Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú. Naozaj?

11:00 Ing. Peter Guľaš: GIMP a jeho možnosti (40 min.)
Abstrakt. Rastrový editor svojim menej intuitívnym prostredím nepriťahuje veľkú pozornosť profesionálnych grafikov a webdizajnérov. Okrem toho, že sa jedná o slobodný softvér sa po viacerých stránkach vyrovná svojimi možnosťami komerčným aplikáciám. Náplňou našej prednášky bude ukázať niekoľko možností, ktoré poskytuje pri vytváraní grafiky a úpravách fotografií.

12:00 obed, po obede podľa záujmu Code session

Nedeľa
09:00 príchod
10:00 Michal Matúšov: Počítačom podporovaný preklad v kontexte wikimédie (30 min.)
Abstrakt. Dávnym snom ľudstva (aspoň od éry strojov) je aby stroj rozumel ľudskej reči. Tejto oblasti sa v súčasnosti venuje spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) so svojími mnohými obormi. Jednou z jeho praktických aplikácií je počítačom podporovaný preklad (CAT). Zahŕňa širokú paletu nástrojov a metód, napríklad strojový preklad a prekladovú pamäť, vďaka ktorým môžu prekladatelia robiť svoju prácu ľahšie, rýchlejšie a presnejšie.
Svoje uplatnenie si našiel aj na Wikipédii, slobodnej internetovej encyklopédii, ktorá stojí hlavne na textoch a prekladanie považuje za strategicky významné. Už skoro rok na nej pracuje program Prekladanie Obsahu, ktorý pomohol so vznikom desaťtisícov nových článkov. Avšak možnosti nástrojov pre slovenčinu sú zatiaľ skromnejšie. V prednáške predstavím súčasný stav CAT v kontexte wikimédie, blízky vývoj aj otvorené problémy.

10:40 Ferdinand Majerech: Tvorba grafiky pre hry a Blender (60 min.)
Abstrakt. Počítačové hry vyžadujú špecifický prístup k tvorbe grafiky kvôli potrebe vyrenderovať scénu za zlomok sekundy, využiť obmedzené featury herných enginov a umožniť interaktivitu samotnej grafiky. Blender sa ako jeden z mála open source grafických programov začal v tejto oblasti hromadne presadzovať.
Predstavíme si špecifiká tvorby grafiky pre hry práve cez Blender a jeho featury. Príspevok sa dotkne väčšiny činností okolo tvorby herného 3D modelu, bez zachádzania do detailov; nie sú potrebné žiadne predošlé znalosti o tvorbe grafiky. Nejde o kompletné predstavenie featur Blenderu; to by si vyžadovalo celý semester prednášok. Príspevok ale bude užitočný aj pre ľudí, ktorí chcú v Blenderi robiť nehernú grafiku, keďže základy sú spoločné.

12:00 ukončenie

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie