OSS Víkend

17. a 18. novembra 2014, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, miestnosť M5 (RB0A5), Košice

Michal Chovanec: Stochastický adaptívny regulátor (20 min.)
Abstrakt: Adaptívne regulátory umožňujú identifikovať riadený proces on-line a zvoliť optimálne parametre. V príspevku bude ukázaný alternatívny prístup, využívajúci nový, hybridný spôsob adaptácie - kombinujúc stochastické a gradientové optimalizačné metódy. Takýto regulátor sa dokáže adaptovať rýchlejšie ako komerčne používané systémy. Regulátor je naprogramovaný v jazyku Ruby. Varovanie : možný výskyt Z-transformácie, kolosálnych diferenčných rovníc, objektov a iných sprostých slov.

Michal Chovanec: Otvorený swarm robot (20 min.)
Abstrakt: V príspevku bude ukázané kolektívne učenie sa robotov. Každý robot má obmedzené možnosti vnímať svoje okolie i výpočtový výkon. Vzájomnou komunikáciou však dospejú k optimálnemu výsledku rýchlejšie ako pri jednotlivom konaní.
Učenie bude ukázané v simulátore - neurónová sieť a diferenciálna evolúcia. Fyzicky robot je po harvérovej stránke hotový, na softvéri sa pracuje a uvidí sa či sa stihne

Tomáš Majer: USB zariadenie pomocou LUFA knižnice (20 min.)
Abstrakt: LUFA (Lightweight USB Framework for AVRs) je knižnica, ktorá umožňuje vytvoriť si vlastné zariadenie s mikrokontrolérom Atmel AVR a pripojiť ho k počítaču cez USB. Táto knižnica je použitá napríklad aj v zavádzacom programe pre Arduino. V príspevku sa podelím o skúsenosti pri návrhu zariadenia s displejom a klávesničkou pripojiteľného cez USB k systémom typu Raspberry Pi alebo Intel NUC.

Michal Kaukič: Python a Julia (30 min.)
Abstrakt: Sú to dve sympatické osobnosti, programujúce po svojom. Porovnáme na malých ukážkach, čo robí Python a ako na to ide Julia. Zdá sa, že Python je viac vhodný na zoznamovanie sa s programovaním, kým Julia je zasa rýchlejšia, vďaka niektorým vrodeným vlastnostiam. Tí dvaja však vedia aj spolupracovať a vtedy je to naozaj zaujímavé.

Lubomir Rintel: Linuxový ovládač pre neznáme zariadenie (50 min.)
Abstrakt: Príspevok na praktickom príklade adaptéra na zachytávanie videa prevedie poslucháča procesom, ktorého výstupom je fungujúci ovládač. Oboznámi so zbernicou USB, nástrojmi na monitorovanie ovládača vo Windows, interpretáciu získaných výsledkov, vývoja v jadre a začlenením do oficiálneho stromu.

Lubomir Rintel : Praktický úvod do dynamického trasovania so systemtap (50 min.)
Abstrakt: Príspevok na praktickom príklade memory profilera pre Perl predstaví poslucháčovi možnosti nástroja systemtap. V prvej polovici bude predstavený nástroj samotný, jeho inštalácia a skriptovací jazyk. Druhá polovica prakticky predvedie umiestnenie probe-pointov do jadra a interpreta skriptovacieho jazyka za účelom vytvorenia jednoduchého nástroja na meranie spotreby fyzickej pamäti Perl modulmi.

Ján Ondrej (SAL) : Booting from network (30 min.)
Abstrakt: Inštalácia rôznych operačných systémov sa dá zjednodušiť ich zavedením zo siete. Príspevok predvedie nastavenia potrebné pre zavedenie operačného systému zo siete, základné príkazy ipxe, inštalácie kickstart pre CentOS a Fedoru ako aj konkrétne riešenie na http://boot.salstar.sk.

Miloš Šrámek: O interoperabilite kancelárskych aplikácií (30 min.)
Abstrakt: Kancelárske aplikácie obvykle dokážu svoje „vlastné“ dokumenty zobrazovať a upravovať bez problémov. Ako je to však s dokumentami, ktoré boli vytvorené v iných aplikáciách v „ich“ formátoch?
V prednáške si predstavíme súbor nástrojov, ktoré na túto otázku dokážu odpovedať a ukážeme výsledky, ktoré pomocou nich boli získané pre známe formáty (doc, docx, odt) a aplikácie (Microsoft Word, Apache OpenOffice a LibreOffice). Predstavené nástroje, ktoré umožňujú testovanie ľubovolných kancelárskych formátov a mnohých aplikácií, boli vytvorené v jazykoch bash a python s využitím viacerých voľne dostupných knižníc a programov.

Ferdinand Majerech: Profilovanie a optimalizácia natívneho kódu (60 min.)
Abstrakt: Tak ako rastie výkon počítačového hardvéru, rastie aj schopnosť programátorov týmto výkonom mrhať a písať ten istý softvér so stále vyššími nárokmi. Na tomto workshope si vyskúšame (linuxové) profilery - nástroje ktoré nám dovolia nahliadnuť pod haldu vrstiev abstrakcie na to, čo sa na stroji reálne deje. Prednáška s nepovinným workshopovým obsahom pre ľudí s vlastnými (Linuxovými) notebookmi. Obsahuje sample C++ kód, ale predstavené nástroje sa dajú použiť s akýmkoľvek kompilovaným jazykom.

Martin Harvan: Gradle build toolkit (45 min.)
Abstrakt: Gradle je moderný buildovací framework a DSL pre vytváranie modulárnych buildov. Príspevok predvedie ukážky vytvárania buildscriptov pre Java platformu a ukáže možnosti rozšírešnia DSL aj pre iné domény.

Martina Prochádzková: Object Character Recognition v mobilných aplikáciách (20 min.)
Abstrakt: Object Character Recognition v mobilných aplikáciách používané na fotografie vyhotovené mobilom je náročné. Ukážeme si riešenie založené na Open Source Frameworku Tesseract-OCR (https://code.google.com/p/tesseract-ocr/) a nástroje a utility potrebné k zvýšeniu presnosti rozpoznávania. Predvediem problémy, ktoré môžu nastať pri rozpoznávaní a ich možné riešenie.

Ladislav Ševčovič: Open source program R a spracovanie dát vo fyzike (30-40 min.)
Abstrakt: Open source program R je komplexný systém na manipuláciu s dátami, na ich štatistické spracovanie/analýzu a na grafické zobrazenie dát. Výsledky štatistickej analýzy sa väčšinou v grafickej podobe zobrazujú na displeji, niektoré sa však môžu ukladať alebo zapisovať do súborov. Hlavná prednosť programu je v jeho flexibilite. Bežné štatistické programy výsledky analýzy zobrazujú priebežne na obrazovke, program R ich však uchováva ako „objekty“, ktoré sa nezobrazujú, ale sú počas práce vždy dostupné. Flexibilitu systému R predstavíme ukážkou použitia štatistického modelu na analýzu dát z fyzikálneho experimentu.

Radoslav Strobl: Raspberry PI ako "Wake Up" server pre domacnost (20 min.)
Abstrakt: Ceny elektriny stupaju a ja mam doma 6-diskovy RAID ktory chcem mat vzdy pristupny (navyse aj pre nie IT ludi). Co s tym? Predstavime si jeden v celku zaujimavy projekt ktory dokaze tieto problemy vyriesit v celku elegantnym sposobom.

Michal Stehlik: Internet of Things (20 min.)
Abstrakt: Internet of Things (IoT) strucny pohlad do problematiky internetu veci s jednoduchymi pripadmi pouzitia. IoT ako vzajomne prepojenie embedovanych systemov za ucelom zvysenia kvality bezneho zivota.

Miroslav Biňas: PostgreNoSQL (40 min.)
Abstrakt: NoSQL databázy v poslednej dobe značne naberajú na popularite. Poznáte ich? Používate niektorú? Alebo ste stále závislí od obmedzení relačnej schémy? Alebo žiadne obmedzenie nepociťujete? Každopádne sa počas tejto prednášky pozrieme na to, ako krásne vývojári PostgreSQL integrovali dokumentačnú databázu priamo do tohto databázového systému a na niekoľkých príkladoch si ukážeme, aké možnosti táto integrácia prináša. Ak ste sa teda ešte s NoSQL databázami nestretli, určite vám v rámci tejto prednášky poskytnem vhodný odrazový mostík do tohto zaujímavého sveta.

Ferdinand Majerech: Tvorba hry v jazyku D (60 min.)
Abstrakt: Vývoj hier má obrovské nároky na rýchlosť a odozvu, a preto stále odoláva náporu jazykov založených na VM. D je jeden z nových jazykov, ktoré sa snažia spojiť efektivitu systémových jazykov ako C++ s 'pohodlím' moderných jazykov ako Python. Na tomto workshope si vyskúšame tvorbu veľmi jednoduchej hry (Asteroids) od základu, bez akéhokoľvek herného enginu a predvedieme najzákladnejšie nástroje pre vývoj v D. Na workshop budú pripravené virtuálne stroje s predinštalovanými nástrojmi; práca s vlastným strojom je možná ale bude vyžadovať jeden ďalší krok na začiatku.

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie