Štefan Korečko (TUKE): Vlakový simulátor Open Rails ako virtuálne laboratórium pre vývoj riadiaceho softvéru (30 min.)
Abstrakt: Open Rails (http://openrails.org/) je vlakový simulátor s otvoreným kódom vyvíjaný ako nástupca hry Microsoft Train Simulator.
V rámci našich výskumno-vývojových aktivít sme tento simulátor upravili tak aby mohla byť signalizácia, výhybky a aj samotné vlaky počas hry ovládané riadiacim programom, napísaným samostatne v jazyku Java. Táto prednáška je zameraná na predstavenie architektúry upraveného simulátora a ďalšiemu k nemu vyvinutému softvérovému vybaveniu a taktiež na výhody a nevýhody, ktoré z použitia hry s otvoreným kódom vyplynuli.

Mariana Hurná (MsÚ Prešov): Možnosti využitia otvorených údajov a datasetov mesta Prešov nielen v študentských projektoch (do 30 min.)
Abstrakt: Prednáška chce ilustrovať zaujímavý spôsob publikovania a zverejňovania rôznych údajov z vnútorného informačného systému mesta navyše aj s vizualizáciou v mape. Ide o reálne a živé, denne automaticky aktualizujúce sa prehľady a zobrazenia na netriviálnom množstve údajov. Zverejnené informácie sú vo formátoch, ktoré sa dajú ďalej spracovávať. Cieľom je ukázať nové možnosti ako „dať informáciám nový zmyslel“.
téma: otvorené dáta, otvorené vládnutie

Peter Guľaš: Editácia a kreslenie v GIMPe (45 min.)
Abstrakt: Rastrový editor svojím menej intuitívnym prostredím nepriťahuje veľkú pozornosť profesionálnych grafikov a webdizajnérov. Okrem toho, že sa jedná o slobodný softvér sa po viacerých stránkach vyrovná svojimi možnosťami komerčným aplikáciám. Náplňou prednášky bude ukázať a prakticky vysvetliť základné techniky kreslenia a práce s editorom GIMP v porovnaní s Photoshopom.

Ľubor Jurena (skHosting.eu s.r.o.), Marek Galińskii (Regex s.r.o.): Monitorovanie IT infraštruktúry systémom Zabbix (35 min.)
Abstrakt: Správne a nepretržite fungujúca infraštruktúra, či už ide o servery, routre alebo iné komponenty, je dnes kľúčovou podmienkou fungovania podniku. Efektívny a spoľahlivý monitoring služieb je ideálne riešenie, ako k správnej a nepretržitej prevádzke systémov dopomôcť.

Ján Buša (TUKE): Open surce systém počítačovej algebry wxMaxima (20-30 min., možno viac)
Abstrakt: Uvedieme stručný úvod o matematických open source programoch.
Poskytneme základné indormácie o programe Maxima a wxMaxima.
Stručne charakterizujeme možnosti programu wxMaxima a uvedieme príklady jeho použitia.

Michal Kohútek, Michal Paulina: Dedinská kolkáreň - RPi a Arduino (15-30 min.)
Abstrakt: Ako sme zmodernizovali kolkáreň v Moravskom Lieskovom za použitia Raspberry Pi 2, Arduino DUE a veľa trpezlivosti.

Andrej Mandúch: Linux debugging tools (45 min.)
Abstrakt: Talk sa má snažiť priblížiť základné, ale možno aj pokročilejšie debugovacie nástroje, ktoré majú byť v základnom vybavení každého sysadmina a prečo taký MySQL admin by mal vedieť sa pozrieť, ako jednotlivé dáta cez ten kernel tečú najskôr z ethernetu a potom zase na disk, ale nielen to. Tiež by som rád ukázal, ako môže z takého ltrace profitovať aj slečna sekretárka, ktorá linux používa akurát na Firefox a LibreOffice.

Tomáš Majer (UNIZA): Arduino, mbed a podobné doštičky (30-45 min.)
Abstrakt: Arduino je veľmi populárna OpenHardware platforma a dá sa k nemu pripojiť a aj ľahko naprogramovať takmer čokoľvek. Existuje veľké množstvo rozširujúcich doštičiek, ktoré umožňujú merať rôzne fyzikálne veličiny ako napríklad atmosferický tlak, teplotu a namerané údaje zobraziť na rôznych displejoch, ukladať ich na SD kartu alebo priamo cez LAN alebo WiFi zapisovať do databázy na serveri. Ak už výpočtový výkon procesora AVR nestačí, existujú Arduina aj s 32-bitovými procesormi - napríklad ARM Cortex (Arduino DUE) alebo Intel Pentium (Arduino Galileo). V príspevku predvediem pár aplikácií s rôznymi Arduinami a oboznámim poslucháčov aj s inou, trochu menej známou platformou "mbed" s 32-bitovými procesormi ARM Cortex.

Tomáš Majer (UNIZA): Arduino a mbed - praktické cvičenia - workshop
Abstrakt: Účastníci by si mali doniesť vlastné počítače a Arduina. Nejaké rozširujúce doštičky budú k zapožičaniu.

Ondrej Jariabka: O poznámkach a rastrovaní videa aneb ako sme hackovali učenie (15-30 min.)
Abstrakt: So stále narastajúcim počtom e-learnigových možností a dostupných materiálov je v dnešnej dobe veľmi dôležité vedieť tieto materiály efektívne spracovať. Preto sme sa rozhodli zjednodušiť prácu s e-learningovými nájstrojmi a materiálmi a vytvoriť nájstroj, ktorý automaticky spracuje video do poznámok. A tak isto o tom, ako sa snažíme rasterizovať video aby sme mohli dostať vzdelanie aj do odľahlých častí sveta.

Marek Šuppa: go-term-adventures: Učíme sa príkazový riadok v štýle textových adventúr (30 min.)
Abstrakt: S nástupom MOOC a podobných edukačných technológií sa roztrhlo vrece s interaktívnymi tutoriálmi, ktoré sa snažia zjednodušiť, či spríjemniť prvé momenty s príkazovým riadkom. Naneštastie, v mnohých prípadoch ide o prílišné zjednodušenia, vďaka ktorým mnohí nadobudnú predstavu, že príkazový riadok je iba špeciálny typ webovej stránky... Na FMFI UK sme sa preto v začiatočníckom kurze pokúsili o experiment: vytvorenie textovej adventúry, ktorá sa odohráva v prostredí príkazového riadku a vďaka ktorej je prvá skúsenosť s ním intuitívnejšia, v mnohých prípadoch prívetivejšia a v neposlednom rade aj edukatívnejšia. Obsahom tejto prednášky bude predstavenie popísanej aplikácie a tiež bude zhodnotené jej pilotné nasadenie.

Ferdinand Majerech: Intro do vývoja na ARM (a ako si nájsť dosku) (60 min.)
Abstrakt: Vďaka nízkej cene a spotrebe energie architektúra ARM stala základom pre mnoho experimentálnych projektov, a pomaly sa presadzuje aj v "mainstream" HPC a serveroch. Na trhu je ale nepreberné množstvo lacných dosiek rôznej kvality a ARM jadrá sa niekedy správajú inak než očakáva vývojár zvyknutý na x86 PC.

Táto prednáška pomôže vytvoriť si prehľad o tom ako nájsť ideálnu (alebo aspoň použiteľnú) ARM dosku na projekt a tiež predstaví odlišnosti v správaní ARM jadier oproti x86 čo sa týka výkonu.

Bc. Terézia Mézešová (Siemens Healthcare): Kvalita kódu so Sonarqube (45-60 min.)
Abstrakt: Manuálny manažment kvality kódu medzi tímami pracujúcimi v rôznych programovacích jazykoch je náročné na čas a pozornosť. Sonarqube je open source nástroj, ktorý umožňuje sledovať kvalitu centrálne a medzi súvisiacimi projektami podľa sady predefinovaných pravidiel, ktoré pokrývajú najmä čitateľnosť a logické aspekty, ale aj najčastejšie programátorské chyby podľa OWASP Top 10. V prednáške predstavím Sonarqube a odporúčané praktiky na minimalizovanie výskytu bezpečnostných chýb v softvéri.

Michal Kaukič (UNIZA): Čo nového v Jupyteri (20 min.)
Abstrakt: Krátke zhrnutie vývoja Jupyter notebookov (webová technológia, vhodná najmä v oblasti vzdelávania) za posledný rok. Živé ukážky, 3D grafika.

Zuzana Tkáčová (UPJŠ KE): Otvorené nástroje na analýzu, modelovanie a simulácie v prírodných vedách na SŠ (30 min.)
Abstrakt: Niektoré nástroje z Concord Corsortium (https://concord.org/)

Ladislav Bačo (CSIRT.SK): Použitie open source nástrojov pri analýze škodlivého kódu (45 min.)
Abstrakt: Prednáška zoznámi účastníkov so základmi analýzy škodlivého kódu. Povieme si, ako bezpečne spúšťať a analyzovať podozrivé súbory. Taktiež si pripravíme laboratórne prostredie s pomocou slobodného softvéru a predstavíme základné nástroje integrované v OS Remnux. Súčasťou prednášky budú aj ukážky analýzy vzorky potenciálne škodlivého softvéru. Prednáška sa koná pri príležitosti Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti.

Miroslav Senaj (IBM): EcmaScript 6 - JavaScript budúcnosti (45 min.)
Abstrakt: EcmaScript 6 - novinky a vyuzitie, Classy, Promisy, moduly a triedy v JavaScripte, Iteratory a built-in moduly, VAR, LET, CONST, Arrow funkcie.

Róbert Novotný (UPJŠ KE): Sedem trendov na tohtoročnú Java sezónu pre mužov aj ženy (30 min.)
Abstrakt: Nechajte sa inšpirovať výberom siedmych trendov pre Java programátorov a programátorky, aj keď v Jave neprogramujete. Microservices, škálovanie, deployment, a iné kúsky, po ktorých sa oplatí pozerať v repozitároch.

Volodymyr Saviak: Hewlett-Packard Enterprise High Performance Computing (45 min.)
Abstrakt: What is a supercomputer and what are key features for supercomputers. Short history of supercomputers + what supercomputers were used for. How performance of supercomputers was developed over the years. Supercomputers in manufacturing modeling. What are key issues with supercomputers + how to cope with them. Technology trends for next 5 years. What could be future of supercomputers used for.

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie