Prednášky

Michal Vašíček: Překlady open source projektů
Open source používají lidé ve všech koutech světa, ne všichni ale ovládají jazyk. Jak se dá překládat OSS, jaká má překlad OSS pozitiva a negativa a jak to děláme v Mozille? To se dozvíte na přednášce.

Michal Kaukič: Docker, pochopený na praktických príkladoch
Docker kontajnery - čo sú, ako vytvárať obrazy, základné ovládanie kontajnerov. Príklady, načo to všetko je (tmpnb Jupyter predvádzacie notebooky, webový súborový manager Sprut.io).

Eduard Drusa: Retrofit of distcc into XCode for fun and profit
Apple's XCode used to provide XGrid functionality which resembled that of distcc with more "user friendly" usage but they removed this functionality many years ago. Despite this it is possible to include distcc into XCode projects successfully and benefit from it's abilities. This presentation tries to document successfull attempt of using distcc with rather complex project. We will touch possible showstoppers, caveats and address some of them.

Radovan Staš: Ako urobiť správne DevOps pomocou opensource nástrojov
...

Erika Kusyová: eGovernment v praxi obce a školy
Povinnosti, ktoré priniesol zákon o eGovernmente v realite obce a školy. Praktické ukážky používania elektronickej schránky obce a školy.

Ladislav Bačo: Ukážka útoku na webserver
Ako vyzerá "hackovanie" v praxi? Nakoľko sa líši od filmovej predstavy útočníkov? Táto názorná demonštrácia predvedie, ako môže vyzerať taký útok na webový server z pohľadu jeho správcu aj útočníka. Taktiež si povieme niečo o možnostiach detekcie a obrany jednotlivých fáz útoku. Počas prezentácie bude využívaný iba open source softvér.

Radoslav Strobl: Darktimers - Open source enduro chronometer
Predstavíme si projekt darktimers - časomiera na MTB enduro preteky vyvinutá v košickom Hackerspace V01D. Dozviete sa ako také enduro preteky prebiehaju a ako v lese merať čas čo najpresnejšie. Popíšeme si ako také zariadenie postaviť a ako ho aj správne používať.

Miroslav Biňas: Pygame Zero
Pygame Zero je knižnica na tvorbu hier. Jej primárne určenie však nie je tvorba Á-čkových titulov. Táto knižnica vznikla ako odpoveď na negatívne skúsenosti učiteľov, ktorí sa snažili vo svojej výučbe použiť knižnicu PyGame. Odstraňuje závislosť na znalosti Pygame API a dokonca nevyžaduje ani napísanie vlastnej hernej slučky, takže sa učitelia môžu sústrediť naozaj na výučbu základov programovania. V tejto prednáške sa pozrieme na to, ako jednoducho je možné naprogramovať vlastnú implementáciu klasiky Space Invaders. Prednáška je síce určená ako inšpirácia pre učiteľov používajúcich pre výučbu jazyk Python, ale určite sa nájde poslucháčov aj u bežných programátorov.

Ferdinand Majerech: Modern Linux Commands
Linux users are a conservative bunch. We use the same tools for decades because they 'just work'. Unfortunately, this means new versions of these tools and commands are often overlooked - even if they are superior to their ancestors. This talk will give a short introduction to a number of such new tools.

Martin Šechný: Dobrý alebo zlý nápad pre webdizajn?
HTTP, HTML, XML z pohľadu minulosti a prítomnosti. Čo sa skrýva v HTTP hlavičke? Ako funguje prehliadač? Dobré alebo zlé trendy vo webdizajne - rozmiestnenie prvkov, nadpisy, farby, písmo, obrázky, multimédiá, SEO. W3C štandardizácia. Prehľadávanie robotmi. Bezpečnosť a súkromie vs. marketing. Jednoduchosť je dobrá. Prečo JavaScript?

Workshopy

Ferdinand Majerech: Vim - the language of text editing
Ancient, hard to learn and impossible to master. Yet millions still use it, with new plugins released on daily basis. In this workshop we will introduce the language of text editing, learning to think in actions, words, blocks and text objects to avoid mindlessly typing our hands to death. Requirement: PC/notebook/phone/machine with Vim or NeoVim installed.

Adam Mydla, Miloslav Ofúkaný (AMAVET klub č. 962): Missing maps mapathon - digitálne mapovanie území ohrozených krízami pomocou editora OpenStreetMap
Počas workshopu sa účastníci naučia digitálne mapovať neobjavené miesta na svete. Použijú pritom open source nástroj – editor OpenStreetMap, pomocou ktorého vytvoria mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie AMAVET klub č. 962 pre medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières. Výstupy z mapathonov pomáhajú lekárskym tímom v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené krízami.
Požiadavky na účastníkov: Ak účastníci nemajú skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučia na workshope, pretože po krátkom úvodnom školení budú všetci spoločne mapovať. Môžu si priniesť vlastný počítač a najmä PC myš, ktorá im výrazne uľahčí prácu. Pokiaľ ešte nemajú účet na OpenStreetMap, nech si ho vytvoria: https://www.openstreetmap.org/user/new.

Zuzana Tkáčová: Mikrobity prakticky
Na workshope si predstavíme minipočítače BBC micro:bit. Ukážeme si, ako ich je možné naprogramovať v jazyku MicroPython. Spoločne navrhneme a zrealizujeme niekoľko aplikácií využívajúcich rôzne senzory, optické a akustické výstupy a bezdrôtovú komunikáciu.

Ján Kotrady: Reverzné inžinierstvo v praxi
V rámci workshopu sa naučíme základne techniky reverzného inžinierstva a asembleru, pomocou ktorých si na praktických cvičeniach vyskúšame analýzu zdrojového kódu. Budeme sa snažiť odhaliť kódy na zničenie bomby. Ide o program, ktorý od nás bude žiadať šesť rôznych hesiel aby sme bombu zničili, od najľahšej časti až po komplikované algoritmy. V rámci workshopu spoznáme zákulisia operačných systémov a programov, naučíme sa, ako sa v rámci asembleru volajú funkcie, predávajú premenné, vytvárajú jednotlivé triedy a nadobudneme všeobecný bezpečnostný pohľad na beh počítačového kódu.

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie