Prihlásené prednášky a workshopy

Prednášky

Fero Volár: Ghost ako moderný a open-source systém pre blog
Ghost je profesionálna publikačná platforma, ktorá vznikla vďaka komunite a je úplne otvorená. Poháňa blogy ako Mozilla, DigitalOcean, DuckDuckGo a mnohé ďalšie. Dozviete sa čo od tejto platformy očakávať, ako ju sprevádkovať a prečo si ju obľúbite.
nedeľa, 30 minút

Michal Chovanec: Deep learning pre embedded zariadenia – hlboká neurónová sieť na ARMe aj Arduine
Prednáška sa venuje implementácii hustej konvolučnej siete pre embedded zariadenia tak, aby mohla bežať na akomkoľvek mikrokontroléri, ktorý má C++ kompilátor. Budú ukázané potrebné typy a modifikácie siete, aby bola použiteľná aj na veľmi obmedzenom hardvéri (napr. STM32F4) a predstavený framework pre konverziu siete do embdded systému.
sobota do obeda, 60 minút

Peter Gurský: Chrome Extension v Angulari
V príspevku si vysvetlíme základnú architektúru Chrome extension a komunikáciu s content skriptom. Na praktickom príklade si ukážeme ako vytvoriť takéto rozšírenie s využitím frameworku Angular. Samozrejme sa nevyhneme ani základným stavebným prvkom Angularu ako sú komponenty, šablóny, servisy či asynchrónna komunikácia.
sobota/nedeľa, 60 minút

Tomáš Majer: Otvorený softvér pre prevodník sériovej komunikácie TTL/RS232/RS422/RS485 na komunikáciu v TCP/IP sieti
Kórejský výrobca komunikačných čipov s integrovanou hardvérovou podporou TCP/IP protokolu WIZnet zverejnil zdrojové kódy pre prevodník WIZ750SR pod "Apache License 2.0", čo umožňuje veľmi pohodlne si upraviť toto IoT zariadenie podľa vlastných predstáv. V príspevku predvediem úpravu softvéru, ktorý bude informáciu o hmotnosti získanú z elektronickej váhy zapisovať pomocou MQTT protokolu na mosquitto server. No a tam sú už možnosti spracovania tejto informácie takmer neobmedzené...
sobota, 30 minút

Katarína Chovancová: Voľné rozprávanie o OSS licenciách
Z príspevku sa dozviete základné rozdiely medzi copyleftovými a permisívnymi OSS licenciami. Budú bližšie vysvetlené GPL a Apache licencia. Dozviete sa kto, komu a ako môže tieto licencie udeliť a čo to môže/bude znamenať pre váš OSS projekt.
sobota/nedeľa, 30 minút

Martina Benčková: Open source neznamená bezplatne alebo ako budovať firmu s OSS produktom
V dnešnej dobe sa začína čoraz viac organizácií a veľkých korporátov po celom svete rozhliadať po open source riešeniach, ktoré vedia interne nasadiť a efektívne používať ako pridanú hodnotu. Je vôbec možné vybudovať firmu, ktorá sa fokusuje len na OSS produkt? Ako vylepšovať OSS produkt bez externých investorov? Je možné udržať počiatočné nadšenie a premeniť ho do stability? V tejto prednáške vám priblížim príbeh spoločnosti, ktorá tieto veci dokázala a stále napreduje.
sobota, 30 minút

Ferdinand Majerech: High-performance profiling and debugging on Linux
Moorov "zákon" je dávno mŕtvy. Čo robiť keď sa naša úloha nedá paralelizovať? Čo ak je synchronizácia príliš drahá? A čo *keď* nášmu super-optimalizovanému kódu začnú z nosa vylietavať démoni? Predstavíme krátky prehľad nových (aj starších) FOSS nástrojov na profilovanie a debugovanie. Tiež sa dotkneme zopár základných zásad písania rýchleho kódu. Pre tých čo ešte stále neopustili kompilované jazyky ako C, C++, D alebo Rust.
sobota/nedeľa, 60 minút

Ferdinand Majerech: Čo je nové vo FOSS svete
Lightning talk.
sobota/nedeľa, 15 minút

Ján Suchal: Otvorené dáta, otvorené API a štát
Otvorené dáta už dnes štáty bežne publikujú a vznikajú nad nimi komerčné aj nekomerčné aplikácie. Ani zďaleka sme však nevyčerpali potenciál toho, čo by mohlo v štáte vzniknúť, ak by otvoril API štátnych systémov. Dozviete sa, čo sa dá urobiť už dnes a čo v tomto smere plánuje štát dosiahnuť. A hlavne, čo treba spraviť, aby sme to stihli ešte predtým, ako naše pravnúčatá zomrú na následky globálneho otepľovania.
sobota do obeda, 30 minút

Elzbieta Godlewska: LPI looking ahead: from certification to membership
For nearly 20 years, Linux Professional Institute (LPI) has helped Linux professionals and other practitioners working with open source software with growing careers by testing and certifying their skills in Linux technologies. With hundreds of thousands of people certified in more than 180 countries, LPI is now about to offer something completely different.
sobota, 30 minút

Ján Gondoľ: Otvorené vzdelávanie: čo sa deje na Slovensku a vo svete
Čo je to otvorené vzdelávanie a otvorené vzdelávacie zdroje? Aké máme otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku a aké vo svete? Kto ich tvorí a na čo sú dobré? Kde hľadať dobré zdroje pre programátorov, deti aj bežných ľudí? Ako ich tvoriť? Všetko sa dozviete... :)
sobota/nedeľa (okolo obeda), 30 minút

Ján Gondoľ, Martin Šechný: Otvorená diskusia o otvorenom vzdelávaní
Problémy otvoreného vzdelávania a ich riešenia.
sobota/nedeľa (okolo obeda), 30 minút

Michal Vanko: Decentralizovaná sociálna sieť – Scuttlebutt
Scuttlebutt je bezpečná, decentralizovaná a hlavne otvorená platforma na zdieľanie príspevkov. Prednáška sa bude zaoberať o tom, ako vznikla táto sieť. Vysvetlím princíp komunikácie (protokolu). Aké rôzne využitie môže mať a v akom stave sa nachádza táto sieť teraz a ako vyzerá ekosystém na používanie tohto protokolu. Taktiež ukážem, ako sa môžu ostatní stať členmi tejto siete.
sobota, 30 minút

Miroslav Biňas: PyWeek 26: Herným vývojárom ľahko a rýchlo
PyWeek je týždňová súťaž pre všetkých, ktorí si chcú zmerať svoje sily a nápady vo vývoji počítačových hier v jazyku Python. Má za sebou už 12-ročnú históriu, ale samotný formát sa odvtedy veľmi nezmenil. Počas tohto seminára vám ukážem, ako sa dá príspevok do súťaže napísať v knižnici Pygame Zero, ktorá je pre rýchly vývoj hier ideálna. Seminár však pojmem pedagogicky a druhou cieľovou skupinou budú učitelia, ktorým chcem ukázať, ako sa dá vyučovať objektové programovanie v Pythone tvorbou hier.
sobota/nedeľa, 1 hodina

Miroslav Biňas: Raspberry Pi Translation Project
Ako učitelia stále bojujeme s (ne)dostatkom kvalitných materiálov, ktoré sú v tom ideálnom prípade dostupné v slovenčine. V IT oblasti je táto situácia o to horšia, že technológie sa vyvíjajú a materiály treba aktualizovať pomerne často, pretože už o rok môžu byť zastaralé. Niečo sa dá nájsť na zborovna.sk a v horšom prípade sa tam dá nájsť aj niečo "moje" len s menom niekoho iného :-( Aké materiály teda použiť, ak nechceme prekladať priamo z angličtiny? Hmm... A čo ak by sa niečo použiteľné preložiť dalo...? 30. september sa "oslavuje" International Translation Day. Pri tejto príležitosti sa na portáli raspberrypi.org objavil príspevok s názvom Celebrating our translators!, ktorý opisuje prekladateľskú prácu množstva dobrovoľníkov, ktorí sa v rámci svojho voľného času zapojili do prekladu projektov publikovaných práve z Raspberry Pi Towers. V tomto príspevku vám niečo o tejto práci porozprávam a ukážem vám zdroj množstva materiálov, o ktorých ste možno ani nevedeli.
sobota/nedeľa, 30 minút

Radoslav Strobl: Darktimers
Krátky úvod do merania času na enduro pretekoch a povieme si kam sme sa za rok vývoja pohli. Predstavíme si nové fíčurky ako display a meranie stavu baterky.
nedeľa, 30 minút

Workshopy

Michal Kaukič: Interaktívne webové aplikácie pre spracovanie a vizualizáciu dát
Naučíme sa v prostredí Jupyter notebooku s použitím pandas, plotly.py, folium (dash) vytvárať pekné webové interaktívne aplikácie na príklade spracovania a znázornenia otvorených dát.
sobota/nedeľa, 3 hodiny

Zuzana Tkáčová: MicroPython pre Micro:bit-y (učiteľský workshop)
Na workshope si predstavíme minipočítače BBC micro:bit. Ukážeme si, ako ich je možné naprogramovať v jazyku MicroPython. Spoločne navrhneme a zrealizujeme niekoľko aplikácií využívajúcich rôzne senzory, optické a akustické výstupy a bezdrôtovú komunikáciu. (Pre učiteľov ZŠ a SŠ a žiakov, max. 12 ľudí. Doneste si vlastné slúchadlá.)
sobota popoludní (13:30), 90 minút, P2

Zuzana Tkáčová: Umelá inteligencia v Scratchi (učiteľský workshop)
Na workshope si ukážeme, ako pracujú neurónové siete, vyskúšame si ich natrénovať a využiť priamo v Scratchi v jednoduchých programoch. (Pre učiteľov ZŠ a SŠ a žiakov, max. 12 ľudí. Vyžadujú sa základné zručnosti s prostredím Scratch.)
sobota popoludní (15:00), 60 minút, P2

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie