OSS Víkend Bratislava

Pravidelné stretnutie priaznivcov otvorených technológií. Dva dni prednášok a workshopov. Otvorené technológie, slobodný software, hardware, maker comunity a open government.

17.–18. júna 2017, Pavilón fyziky FMFI UK

Program

Autorom ďakujeme za príspevky, účastníkom za hlasovanie. Dva dni plné prednášok a workshopov, stánky a ďalšie akcie. Sledujte event na Facebooku, alebo náš Twitter.

Vstup voľný

Vítaný je každý. Vstup je voľný a registrácia nie je potrebná.
Pomôžte nám s propagáciou na Facebooku, Twitteri, alebo inde.

O konferencii

OSS Víkend je najväčším stretnutím vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku. Jej zameraním je použitie otvorených technológií vo všetých oblastiach: vývoji softvéru, stavbe hardvéru a robotike, vede, vzdelávaní, štátnej správe, štandardoch a spracovaní údajov.

Akciu striedavo v Bratislave a Košiciach pravidelne organizuje Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT).

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie