OSS Víkend Košice

Pravidelné stretnutie priaznivcov otvorených technológií. Dva dni prednášok a workshopov. Otvorené technológie, slobodný software, hardware, maker comunity a open government.

22.–23. októbra 2016, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5

Program

Zostavili sme program. Tešíme sa na Vašu účasť.

Vstup voľný

Na konferencii je vítaný každý. Vstup je voľný a nie je nutná registrácia.

O konferencii

OSS Víkend je najväčším stretnutím vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku. Jej zameraním je použitie otvorených technológií vo všetých oblastiach: vývoji softvéru, stavbe hardvéru a robotike, vede, vzdelávaní, štátnej správe, štandardoch a spracovaní údajov.

Konferenciu pravidelne organizuje Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT).

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie