OSS Víkend Bratislava

Pravidelné stretnutie priaznivcov otvorených technológií. Dva dni prednášok a workshopov. Otvorené technológie, slobodný software, hardware, maker comunity a open government.

9.–10. apríla 2016, Pavilón fyziky FMFI UK

Záznamy

Na podujatí ste mohli vidieť 27 prednášok, zúčastniť sa Arduino workshopu, a panelovej diskusie.
Dostupné sú záznamy, a fotky.

Vstup voľný

Na konferencii je vítaný každý. Vstup je voľný a nie je nutná registrácia.

O konferencii

OSS Víkend je najväčším stretnutím vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku. Jej zameraním je použitie otvorených technológií vo všetých oblastiach: vývoji softvéru, stavbe hardvéru a robotike, vede, vzdelávaní, štátnej správe, štandardoch a spracovaní údajov.

Konferenciu pravidelne organizuje Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT).

© Spoločnosť pre otvorené informačné technológie